Gratis WiFi | Gratis parkeren | Auto opladen
Logo B Fysic fysiotherapie Hensens

B-Fysic fysiotherapie Hensens

De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

  • kinderen van 0 – 4 jaar
  • kinderen in de schoolleeftijd ( 4-16 jaar)

In beide groepen wordt onderscheid gemaakt tussen acute problemen en chronisch zieke kinderen. De behandeling richt zich op het bewegend functioneren, op behandelen naar actualiteit van het ziekteproces en op betekenisvol functioneren met als doel de gevolgen van motorische problemen op de motorische en de algehele ontwikkeling te beïnvloeden. We spreken van een behandelende interventie. In toenemende mate wordt hierbij uitgegaan van de hulpvraag van kind en ouder. Functionaliteit staat centraal.

Contact

B-Fysic fysiotherapie Hensens
Rijksstraatweg 64 – 109
4191 SG Geldermalsen
vraaghensens@b-fysc.nls.nl
www.b-fysic.nl/