Gratis WiFi | Gratis parkeren | Auto opladen

Algemene voorwaarden

Binnen De Pluk gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) opgesteld door de Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Deze voorwaarden zijn via deze link te downloaden.  

Logo Koninklijke horeca nederland