Gratis WiFi | Gratis parkeren | Auto opladen
Historische Kring West-Betuwe

De Historische Kring West-Betuwe verenigt ruim 300 leden die belang stellen in regionale geschiedenis of in hun Betuwse voorouders. Het werkgebied van de Kring is het deel van de ‘Betuwe’ dat ongeveer wordt begrensd door Lek en Waal, Amsterdam-Rijnkanaal en Diefdijk. Buren, Culemborg en Tiel hebben eigen zetels van historische verenigingen en vallen buiten het werkgebied.

De Kring bestaat sinds 1972 en voert als embleem een cirkelvormige afbeelding van Kasteel Goudenstein te Haaften, gesigneerd ‘vGM’ ofwel A.F. van Goelst Meyer, de vroegere kasteelheer van kasteel Waardenburg.

Er zijn momenteel geen evenementen.
Er zijn momenteel geen evenementen.
Er zijn momenteel geen evenementen.