Gratis WiFi | Gratis parkeren | Auto opladen
Logo Sante Partners

Santé Partners

De jeugdgezondheidszorg biedt ouder(s) ondersteuning en begeleiding op het gebied van opvoeding, verzorging, voeding, groei en ontwikkeling van hun kinderen van 0- 4 jaar. Wij verzorgen daarnaast screeningen, de vaccinaties en de indicatie voor de voor- en vroegschoolse educatie op de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven.

Ook hebben wij twee gezinscoaches in ons midden die ouder(s) kunnen begeleiden bij bijvoorbeeld verschillende opvoedstijlen, positief leren communiceren, begeleiding na een scheiding enz. Uitgaande van de eigen kracht van de ouder(s).

Thuiszorg

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) biedt in de regio Rivierenland een breed assortiment aan diensten en producten op het gebied van zorg, welzijn en services. STMR heeft, verdeeld over meerdere locaties, circa 1500 medewerkers in dienst.

Contact

Santé Partners
Rijksstraatweg 64 – 013
4191 SG Geldermalsen
0900 – 84 33
www.stmr.nl